‘Mediation als je er sámen uit wil komen’

Conflicten zijn van alle tijden. Het is verstandig om er op een goede manier mee om te gaan. Met het Bureau voor Mediation in Badhoevedorp bemiddelt Marianne Kieft tussen beide partijen.Wat is mediation precies?

‘Het is een proces waarin twee partijen een geschil hebben en dit op vrijwillige basis, onder begeleiding van een onafhankelijke derde willen oplossen.’

Zijn alle conflicten er mee op te lossen?

‘Veel wel. Het gaat voornamelijk over het communicatieproces wat verstoord is, en de verschillen in belangen. De mediator probeert partijen weer met elkaar te laten praten en wederzijdse belangen op tafel te krijgen. Als een conflict niet door mediation opgelost kan worden, is de gang naar de rechter een mogelijkheid.’

Waar gaan de meeste werkconflicten over?

‘Salaris, beoordeling, functioneren, samenwerking en ontslag. Vaak gaan deze zaken broeien omdat er geen mogelijkheid is om het goed uit te spreken.’

En in privésituaties?

‘Dan heb je het voornamelijk over echtscheiding en erfenis. Emoties spelen altijd een grote rol in dit soort processen, terwijl veel geregeld moet worden. Niet in de laatste plaats rondom kinderen.’

Bestaan er opleidingen voor mediators?

‘Het is een vrij beroep, maar ga in zee met een mediator die is opgenomen in het MfN register. De daarbij aangesloten mediators hebben een gedegen opleiding gevolgd en committeren zich aan regels, gedragscodes en klachtenprocedure. Daarnaast is het van belang dat er vervolgopleidingen met certificering zijn gevolgd, zoals voor Familiemediator. Ons bureau voldoet aan deze criteria.’

Wat zijn de voordelen van mediation?

‘Het is toekomstgericht en sneller en goedkoper dan procedures met advocaten. Al is er dan een conflict, beide partijen kunnen dankzij mediation op een positieve manier weer verder met hun leven.’

06-53935293

www.bvmb.nl