Bewust genieten van schone rivier

Bewust worden van het belang van het water, en het verhogen van de waterkwaliteit. Dat zijn de speerpunten in het beleid van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Dat het waterschap de koers uitzet en Waternet dat op deskundige wijze uitvoert. Dit unieke project oversteeg bovendien de grenzen van gemeenten en provincies.”

Gooi en Vecht schoon water
Gooi en Vecht schoon water

,,Water en het beheren ervan. Daar draait het om. Vanuit het bestuur, maar ook vanuit de mensen die bijvoorbeeld aan het water wonen, en de bedrijven die er baat bij hebben dat de waterhuishouding in orde is. Het is heel belangrijk dat er een goede balans is tussen werken, wonen en recreëren ”

De waterschappen en hun werk zijn voor veel mensen onbekend. Ariane Hoog heeft daar wel een verklaring voor. ,,Alles wat met water te maken heeft, wordt als vanzelfsprekend ervaren. Maar er komt veel bij kijken. Alleen al het op peil houden van de waterstand vereist veel beleid en techniek. Er mag niet te veel water zijn in de gebieden, maar ook niet te weinig, Het feit dat we voor een groot deel onder zeeniveau leven is daarin een belangrijke factor. In het buitenland wordt goed gekeken naar hoe wij met water omgaan. De nieuwe ontwikkelingen kunnen ook daar worden gebruikt.”

Wat dat betreft heeft het schoonmaken van de Vecht een belangrijke rol gespeeld. ,,We hebben kunnen laten zien dat een groot meerjarig project ook binnen de gestelde tijd en binnen het budget uitgevoerd kan worden. Ik denk dat dat al een prestatie is.”

,,Bovendien tonen we met zo’n project aan wat we werkelijk kunnen doen. Dat we het belangrijk vinden dat we schoon water hebben waar we allemaal plezier aan beleven. En de directe gevolgen zijn bijvoorbeeld dat de stand van de waterplanten wordt verbeterd en dat er vissoorten terugkeren.”

Dat is niet alleen het gevolg van het uitbaggeren maar bijvoorbeeld ook van de natuurvriendelijke oevers die langs bepaalde trajecten van de Vecht zijn aangelegd. ,,Die zorgen er ook voor dat de golfslag van boten niet de waterkant kan aantasten. Zij werken als golfbrekers, en daarachter ontstaan omstandigheden waarin flora en fauna zich goed kan ontwikkelen. Overigens maken we die oevers ook op andere locaties zoals de Loosdrechtse Plassen.”

De omvang van het project is niet eerder voorgekomen in het gebied van Amstel, Gooi en Vecht.. Maar ook de wijze waarop het tot stand kwam is bijzonder. ,,De verschillende gemeenten hebben er aan meegewerkt en daarmee is het contact sterk verbeterd. Bovendien hebben de ondernemers die aan het traject hun bedrijf hebben zich zeer positief opgesteld. Daarbij hebben we veel energie gestoken in het op de hoogte houden van de inwoners aan de Vecht. Die duidelijkheid heeft gewerkt. Van alle kanten hebben we steun gekregen. Begrip ook op de momenten dat de baggerboten hun werk moesten doen.”

,,Bewustwording van het belang van het water, en het verhogen van de waterkwaliteit. Aan ons natuurlijk de taak om het belang duidelijk te maken. Dat het belangrijk is dat het water schoon is. Vanzelfsprekend beter voor iedereen. We zijn daarbij gehouden aan landelijke normen. Het bewust omgaan met water heeft bijvoorbeeld ook betrekking op het weggooien van afval. Je zou denken dat een klokhuis geen kwaad kan. Maar denk je eens in als alle watersporters dat zouden doen. Dan heb je toch een probleem. Neem je spullen gewoon mee en gooi ze thuis weg.”

De historische waarde van het water is ook duidelijk geworden met het uitbaggeren van de Vecht. ,,Voorwerpen uit zelfs de Romeinse tijd onderstrepen dat in de loop van de eeuwen de rivieren van groot belang zijn geweest.”

De effecten van schoon water reiken verder dan alleen het dagelijks gebruik door bijvoorbeeld de pleziervaart. Economisch gezien een belangrijke factor trouwens want een gebied met helder water trekt juist de belangstelling waar jachthavens en aanliggende horeca van kunnen profiteren. ,,Op mooie dagen trekken veel mensen erop uit en gaan naar die plekjes toe. Maar ga er eens heen op een iets minder mooie dag. Dan heb je de extra rust ook nog eens als voordeel.”

Het schonere water, bijvoorbeeld in de Vecht, kan ook financieel voordelig zijn. Zo hoeven de waterzuiveringsinstallaties minder hard te werken. Bovendien worden de plassen waar de Vecht zijn water aan ‘levert’ schoner. Daarbij komt dat de natuurvriendelijke oevers door de afscherming minder onderhoud vragen wat weer kostenbesparend werkt. Een schone rivier is niet alleen een genot voor de watersporter. Duidelijk is dat wandelaars en fietsers er graag aan vertoeven. Daarom worden ook speciale routes uitgezet om daar optimaal gebruik van te maken.

,,Met de Vecht en de plassen heeft het gebied heel wat te bieden aan buitenlandse toeristen. Hierin kan economisch worden meegelift op het programma ’Amsterdam bezoeken, Nederland zien’. Er is zoveel te zien en te ontdekken. Bijvoorbeeld de Hollandse Waterlinie. De forten en vestingsteden zijn prachtig gewoon. Een uniek deel van de Nederlandse historie.”