Ribbels tegen geluidsoverlast

De hinder van zogenoemd ‘grondgeluid’ vanaf Schiphol wordt wellicht minder, zodat het woongenot verbetert.


Taxiënde vliegtuigen op Schiphol zorgen voor veel grondgeluid, en dus voor veel overlast voor omwonenden.

Nabij de Polderbaan in Hoofddorp heeft luchthaven Schiphol op het vliegveldterrein wigvormige heuvels, ‘ribbels’, laten aanleggen. TNO deed een meting en stelde dat de ribbels inderdaad werken tegen grondgeluid.

Het idee van de ribbels komt van TNO, die de reductie van grondgeluid berekende en onderzoek deed met een akoestisch schaalmodel. Het grondgeluid van de vliegtuigen wordt door herhaling van ribbelsecties als het ware ‘verstrooid’.

Volgens TNO blijkt uit de meetresultaten dat de resultaten van het schaalmodel en de realiteit goed overeenkomen. Daardoor is het mogelijk een betrouwbare prognose te geven van het effect dat in Hoofddorp kan worden bereikt met nog meer geluidreducerende ribbels.

De bevindingen zijn voor Schiphol aanleiding om door te gaan met de aanleg van het plan ‘Landschapsontwerp’. Dit plan ontwikkelde Schiphol in samenwerking met de gemeente Haarlemmermeer en de Bewonersvereniging Hoofddorp-Noord (BVHN). De ribbels vormen de basis daarvan.